Regulamin

                                                                                                                                                                                                      Warszawa, 02 października 2023 r.                                                                                                                                                                                                          

Regulamin sprzedaży hurtowej Adamantium Group Sp. z o.o.

§ 1 Ogólne

1. Właścicielem systemu (Platformy B2B) jest:

Adamantium Group sp. z. o o. (zwana dalej Adamantium Group)

Adres: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

NIP: PL 9512500124

KRS: 0000835243  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta (PLN): Santander Bank Polska S.A. 19 1090 2590 0000 0001 4462 6558

2. Towary dostępne w systemie sprzedaży hurtowej są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§ 2 Rejestracja
 1. Internetowy system sprzedaży hurtowej (Platforma Internetowa) dostępny jest wyłącznie dla uwierzytelnionych Kontrahentów zarejestrowanych w naszej bazie danych. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą prosimy o:
 1. skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta Adamantium Group, który poinformuje o działaniach niezbędnych do uzyskania loginu i hasła. Dane kontaktowe BOK są do odnalezienia na na stronie www.b2b.jeanpaulmyne.com.pl
 2. lub wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.b2b.jeanpaulmyne.com.pl W takim wypadku bardzo prosimy o szczególnie staranne uzupełnienie pól kontaktowych - adres email oraz telefon. W ciągu 24 godzin roboczych skontaktujemy się z Państwem w celu dokończenia procesu rejestracji.
 1. Po zakończeniu procesu rejestracji Adamantium Group wysyła potwierdzenie dostępu do systemu sprzedaży hurtowej na podany w trakcie rejestracji adres mailowy. Zmiana danych podanych w procesie rejestracji wymaga każdorazowo kontaktu z Opiekunem Klienta.
§ 3 Składanie zamówień
 1. System sprzedaży hurtowej przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw niezbędnych do konserwacji, napraw technicznych i modernizacji Platformy b2b.
 2. Zamówienia złożone do godz. 11:45 (w dniu roboczym) realizowane są tego samego dnia, zamówienia złożone po godz: 11:45 realizowane są następnego dnia roboczego.
 3. Do zakupów upoważnione są jedynie zarejestrowane podmioty gospodarcze.
 4. System sprzedaży hurtowej Adamantium Group nie obsługuje sprzedaży detalicznej (do osób indywidualnych).
 5. Ceny podane w systemie sprzedaży hurtowej są automatycznie pomniejszone o indywidualny rabat Klienta (Twoja Cena), dodatkowo widoczny jest poziom rabatu dla produktów detalicznych (Rabat - nie dotyczy produktów technicznych, wyłączonych ze sprzedaży detalicznej).
 6. Przygotowując zamówienia na Platformie Internetowej można dokładać kolejne towary do Koszyka. Towary w Koszyku są przechowywane. Zamówienie należy wysłać dopiero po upewnieniu się, że wszystkie towary zostały już dodane do Koszyka. Prosimy o niewysyłanie zamówień każdorazowo po dołożeniu kolejnych partii towarów do Koszyka (tzn. zamówień cząstkowych), gdyż utrudnia to prawidłową realizację zamówienia przez Adamantium Group.
 7. W przypadku pytań dotyczących realizacji danego zamówienia należy kontaktować się z Opiekunem Klienta.
§ 4 Minima logistyczne
 1. Minimum logistyczne dla pojedynczego zamówienia wynosi 500 zł (brutto po rabacie). Do pojedynczego zamówienia poniżej kwoty 500 zł   (brutto po rabacie) doliczony zostaje koszt kompletacji zamówienia w kwocie 39 zł brutto.  
§ 5 Płatności

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
  2. Przelewem na wskazany na fakturze nr konta bankowego
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2  dni roboczych od złożenia zamówienia.
§ 6 Wysyłka zamówionego towaru
 1. Koszty transportu ponosi Adamantium Group.
 2. Zamówiony towar dostarczany jest do klientów za pośrednictwem firm kurierskich DPD lub DHL
 3. Dokładamy wszelkich starań w celu właściwego zabezpieczenia wysyłanego towaru, prosimy jednak o sprawdzenie towaru w obecności kuriera i sporządzanie protokołu uszkodzeń w przypadku zaistnienia jakichkolwiek podstaw do reklamacji (prosimy o zgłoszenie niezgodności do Opiekuna Klienta)
§ 7 Zwroty i reklamacje
 1. Reklamacje odnośnie ilości dostarczonych towarów oraz ewentualnych uszkodzeń towarów będą rozpatrywane przez Adamantium Group pod warunkiem ich zgłoszenia do Opiekuna Klienta nie później niż do godziny 13:00 następnego dnia roboczego po odebraniu dostawy
 2. Nie przyjmujemy zwrotów towarów z przeceny i wyprzedaży,
 3. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji towaru jest przekazanie przez Klienta prawidłowo wypełnionego protokołu uszkodzeń sporządzonego przez kuriera DPD lub DHL (w obecności klienta) dostarczającego przesyłkę
 4. Zastrzegamy sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania Protokołu uszkodzeń
§ 8 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest firma Adamantium Group sp. z. o o. z siedzibą w ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych monika@jeanpaulmyne.com.pl
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:
 1. realizacji umowy sprzedaży (przyjęcie zamówienia, realizacja dostawy, rozliczenie zamówienia, pomoc techniczna b2b, obsługa reklamacji i zwrotów, kontakt bezpośredni w sprawie świadczonych usług) na podstawie - RODO art. 6 ust 1 pkt b,
 2. wypełnienia obowiązków Administratora wobec przepisów prawa (rozliczenie działalności, archiwizacja dokumentów, postępowania sądowe, windykacja) ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – RODO art. 6 ust 1 pkt f, c. realizacji usług, na które Klienci wyrazili dodatkową zgodę (np. wysyłanie ofert Adamantium Group Sp. z o.o. w e-mailach) na podstawie RODO art. 6 ust 1 pkt a.

   4. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji usług (firmy świadczące usługi w zakresie                     informatycznym, hostingu, transportowe, magazynowe i bankowe) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami            prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez okres:
 1. dane uzyskane w procesie rejestracji nowego Klienta przetwarzane będą na potrzeby realizacji usług a także po zakończeniu świadczenia usług (likwidacja konta Klienta w systemie sprzedaży) przez okres 5 lat (upływ okresów gwarancji / rękojmi, a także upływ okresów archiwizacyjnych wynikających ze szczególnych przepisów np. przepisy podatkowe obowiązujące Administratora),
 2. do wycofania zgody (np. wysyłanie ofert Adamantium Group Sp. z o.o. w mailach).
 1. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 2. Klientom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Klientów danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Kliencie są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy sprzedaży.
 5. Podane przez Klientów dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 6. Adres IP, czyli numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających Platformę b2b są rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.
 7. Pliki cookie są umieszczane przez Platformę b2b w urządzeniu Użytkownika podczas każdej wizyty na Platformie, pozwala to na zapamiętanie urządzenia Użytkownika oraz służy realizacji kilku celów (indywidualne ustawienia Klienta na Platformie, usprawnianie działania, funkcjonalności oraz wydajności Platformy).
 8. Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, Użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Platformy b2b.
§ 9 Pozostałe
 1. Informacje o produktach zamieszczone w systemie sprzedaży hurtowej Adamantium Group (w szczególności ich opisy oraz ceny) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w systemie sprzedaży hurtowej, składa ofertę kupna określonego towaru. Za moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży uważa się złożenie pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na dokumencie sprzedaży.
 2. System zaokrągleń cen na Platformie b2b i w Subiekcie GT (w którym generowane są faktury sprzedaży) może spowodować drobne (najczęściej 1 groszowe) różnice w cenie końcowej brutto (w szczególności przy zakupie większej ilości jednego produktu). Wartością obowiązującą są ceny i wartości widniejące na fakturach sprzedaży.
 3. Login i hasło do Platformy są przeznaczone wyłącznie dla podmiotu gospodarczego, który je otrzymał. Zakazane jest przekazywanie loginu i hasła do Platformy b2b Adamantium Group osobom trzecim.
 4. Dokonanie zakupu w naszej Firmie, niezależnie od sposobu w jaki zamówienie zostało złożone, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin Sprzedaży Hurtowej znajduje się na stronach internetowych Adamantium Group.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 2 października 2023 r.© SolEx B2B